Zadania i misja

Obrazek przedstawiający urzędników będących na sportowym podium

Biuro Sportu to wzorowana na rozwiązaniach zachodnich jednostka administracyjna uczelni, której misją jest promowanie sportu
i zdrowego stylu życia wśród społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. W polskich warunkach to przede wszystkim administracyjna i logistyczna obsługa sportowców - studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizowana we współpracy z Klubem Uczelnianym AZS UJ.

Biuro Sportu zajmuje się promowaniem uczelni poprzez sport oraz promowaniem sportu na uczelni. Ma współpracować ze wszystkimi jednostkami uczelni w tym zakresie.

W planach Biura Sportu jest stworzenie wzorem już istniejących
w Polsce rozwiązań w strukturach Uczelni form jej funkcjonowania
w związkowych rozgrywkach sportowych w Polsce i za granicą; stworzenie systemu skautingu/rekrutacji na studia uzdolnionej sportowo młodzieży szkolnej oraz sprawstwo pojawienia się na zawodach olimpijskich hasła: Uniwersytet Jagielloński – co będzie nawiązaniem do minionych lat, gdzie z Uniwersytetu Jagiellońskiego wywodziło się w sumie 46 olimpijczyków. Biuro Sportu współdziała we wspieraniu wszelkich inicjatyw propagujących zdrowy styl życia.