Podkrakowskie wycieczki rowerowe

Zdjęcie z wycieczki rowerowej

Rowerowy projekt w ofercie Biura Sportu UJ skierowany jest do pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i ich najbliższych rodzin. Naszym celem jest promocja turystyki rowerowej i aktywizacja pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszkając w Krakowie często nie zauważamy niezwykłych i wartych poznania atrakcji turystycznych podkrakowskich gmin. Zachęcamy naszych Kolegów i Koleżanki do aktywnego spędzenia wakacyjnych sobót na siodełku rowerowym wraz z rodziną.

Każda wycieczka odbywa się pod opieką instruktora turystyki rowerowej, prowadzona jest szlakami rowerowo-pieszymi oraz drogami utwardzonymi o małym natężeniu ruchu. Profil tras ma charakter rekreacyjny, stworzony jest tak, aby każdy uczestnik cieszył się aktywnością fizyczną, odkrył walory turystyczno-krajobrazowe obszaru, a także poznał ich historię, tradycję i kulturę. W trakcie wycieczki przewidziane są dodatkowe atrakcje, zwiedzanie obiektów o znaczącej wartości historycznej, muzeów czy też lekcje w plenerze. Podczas każdej z wycieczek przewidziana jest przerwa obiadowa. Trasy prowadzone są w taki sposób, aby umożliwić, w przypadku ewentualnych awarii sprzętu czy też problemów zdrowotnych, bezpieczny i szybki powrót do Krakowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej (MPK, PKP, BUSy).

Wycieczki są bezpłatne (limit miejsce), wymaganą jest jednak wcześniejsza rezerwacja poprzez formularz zgłoszeniowy.

Warunki udziału

1 krok – wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego

Formularz zgłoszeniowy: zobacz.

2 krok – dostarczenie do BS UJ wypełnionego i podpisanego oświadczenia.

Oświadczenie: zobacz.

W przypadku niedopełnienia, któregokolwiek z powyższych etapów, zgłoszenie zostanie anulowane!

Regulamin wycieczek: zobacz.

Serdecznie zapraszamy.

Plakat wycieczek rowerowych