Kryptonim Filipides - 42 195 m.

Biuro Sportu UJ serdecznie zaprasza aktywnych biegaczy związanych ze społecznością uniwersytecką (studentów, doktorantów i pracowników) do startu i reprezentowania Uniwersytetu Jagiellońskiego w XVI biegu maratońskim w Krakowie – CRACOVIA MARATON, który odbędzie się 30 kwietnia 2017 r. (niedziela). Organizujemy start 15osobowej reprezentacji pod nazwą drużyny – Uniwersytet Jagielloński.

Warunki udziału:

1. Dokonanie rejestracji on-line na stronie organizatora XVI CM (formularz on-line) z poprawnie wpisaną nazwą drużyny (Uniwersytet Jagielloński),

2. Dostarczenie formularza zgłoszeniowego (*poniżej) do Biura Sportu UJ w nieprzekraczającym terminie do dnia
17 marca 2017 r. do godziny 14.00, ul. Piastowska 26 d.

*Formularz zgłoszenia: zobacz.

3. Wpłacenie w Biurze Sportu opłaty startowej w wysokości 100 zł, która zostanie zwrócona po zawodach, tylko tym zawodnikom, którzy wzięli czynny udział w/w sportowym wydarzeniu.

4. W przypadku osób, które dokonały wpłaty za start u organizatora zawodów, uprzejmie prosimy dostarczyć potwierdzenie wpłaty/przelewu za udział w zawodach. Zwrot opłaty startowej będzie równy wysokości opłaconej u organizatora – 70 zł, 100 zł lub kwoty pomniejszonej o przysługującą zniżkę (zdobywcy Korony Maratonów Polskich, posiadaczy Krakowskiej Karty Rodzinnej).

Osoby zwolnione z opłaty startowej, mogą reprezentować UJ, jednakże nie przysługuję im zwrot opłaty startowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat!

Zasady zgłoszeń:

Każdy kto zgłosi swój udział w XVI CM do dnia 17.03.2017 r. otrzyma pełen zwrot „startowego" – 100 zł.
W przypadku zgłoszeń po 17.03.2017 r. BS UJ dokona zwrotu startowego do wysokości 100 zł, o ile liczba osób zgłoszonych do dnia 17.03.2017 r. jest mniejsza niż 15. W takim przypadku BS UJ dopełnia limit do 15. W przypadku gdy do 17.03.2017 r. zgłosi się 15 i więcej uczestników XVI CM, BS UJ po tej dacie nie przyjmuje kolejnych uczestników wg powyższych kryteriów. Jednak w tym przypadku dana osoba chcąca reprezentować UJ w XVI CM otrzyma „pakiet startowy UJ" – koszulka.

Biuro Sportu UJ wpłaci na konto organizatora zawodów, kwotę wpisową za każdego uczestnika – reprezentanta UJ (o ile zawodnik wcześniej nie wpłacił opłaty startowej u organizatora zawodów).

Po opłaceniu przez nas kwoty startowej u organizatora zawodów, na podane przez Państwa maile, zostaną przesłane przydzielone Państwu numery startowe.

W dniach 28 - 30 kwietnia 2017 r. Biuro Zawodów (hol pod trybuną wschodnią Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana –Wisły- przy ul. Reymonta 20), będzie czynne w godzinach:

27.04.2017 r. w godzinach 15:00-21:00
28.04.2017 r. w godzinach 15:00-21:00
29.04.2017 r. w godzinach 10:00-20:00
30.04.2017 r. nieczynne

Każdy uczestnik, za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu wraz z dowodem opłaty startowej (dowód wpłaty powinni mieć zawodnicy niezweryfikowani – bez przyporządkowanego numeru startowego), będzie mógł odebrać, w ramach wpisowego - pakiet startowy, na który składają się:

- numer startowy + agrafki,
- koszulka,
- worek na odzież do depozytu + naklejka na worek,
- materiały informacyjne,
Ponadto:
- bezpłatny udział w Pasta Party,
- możliwość bezpłatnego noclegu,
- możliwość skorzystania z pryszniców i masaży po biegu
- posiłek regeneracyjny po biegu.

Więcej informacji na temat XVI Cracovia Maraton 2017 dostępne są w regulaminie zawodów: zobacz.

Strona www XVI Cracovia Maraton: zobacz.

Lista startowa XVI CRACOVIA MARATON: zobacz.  

Wszystkich serdecznie zapraszamy!!!

Trasa XVI CRACOVIA MARATON(źródło www.cracoviamaraton.pl):
Trasa XVI CM

 

Plakat XVI CM