II turniej ULS futsalu

Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza miłośników piłki nożnej i futsalu - studentów, doktorantów i pracowników UJ - do udziału w dwóch turniejach futsalu mężczyzn- Uniwersyteckiej Lidze Sportowej. Nieustające zainteresowanie piłką nożną i futsalem sprawia, że nadal organizujemy i wspieramy rywalizację drużyn wydziałowych UJ.

II turniej futsalu mężczyzn ULS odbędzie się w terminie 04 - 05.03.2017 r., na Hali CR ComCom Zone, ul. Ptaszyckiego 6.

Zgłoszenia drużyn wydziałowych przyjmowane są do dnia 01.03.2017 r. do godziny 14.00 w Biurze Sportu UJ, ul. Piastowska 26 d.

Zgłoszenie do zawodów winno być dostarczone osobiście przez kapitana danej drużyny. Formularz powinien zawierać poprawnie i czytelnie wypełnione dane osobowe członków drużyny z danego wydziału; zawierać podpis każdego zawodnika danej drużyny, oraz winien być zatwierdzony przez dziekanat/instytut danego Wydziału (opieczętowany i podpisany przez pracownika administracji UJ).

Dodatkowo oprócz zgłoszenia imiennego, każda drużyna wydziałowa winna jest wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 150 zł w Biurze Sportu UJ, za udział w turnieju. Opłata będzie zwracana tylko tym drużynom, które rozegrają wszystkie mecze przewidziane dla nich w turnieju, w wymaganym przez regulamin rozgrywek składzie osobowym w danej dyscyplinie. Zwrot w/w kwoty nastąpi do 5 dni roboczych od daty zakończenia. Wprowadzenie opłaty wiąże się z licznymi i często powtarzającymi się, nieuzasadnionymi  rezygnacjami z udziału w turnieju zgłoszonych wcześniej drużyn. Co zaburza harmonogram rozgrywek, podnosi koszty rozgrywek (czas wynajmu Hali, opieka medyczna, obsługa sędziowska) i narażają uczestników turniejów na nieefektywne spędzenie czasu na obiektach sportowych.

Formularz zgłoszenia imiennego: zobacz.

Regulamin techniczny: zobacz.

Plan rozgrywek ULS mężczyzn 04-05.03.2017: zobacz.

Każdy uczestnik turnieju ULS winien mieć ze sobą ważną legitymację studencką. Przed każdym pierwszym meczem danej drużyny w turnieju, kapitan będzie zobowiązany do przedstawienia organizatorom w/w dokumentów w celu zweryfikowania zawodników.

Do zobaczenia na Hali!!!

Plakat ULS futsal