Obóz sportowo - rekreacyjny w Wilkasach

Biuro Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Działem ds. osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Sekcją Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz piąty organizuje obóz sportowo-rekreacyjny dla studentów, doktorantów, sportowców i członków KU AZS UJ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Obóz odbędzie się w dniach  20-27.09.2015 r. w miejscowości Wilkasy (Mazury), w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego. Organizatorzy pokrywają znaczną część kosztów związanych z wyjazdem tj. nocleg, wyżywienie, transport, wszelkie zajęcia edukacyjno – sportowe i wszystkie dodatkowe atrakcje przewidziane w programie wyjazdu. Koszt obozu dla każdego uczestnika wynosi 500 zł.

W programie obozu przewidziane są zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe w tym zajęcia na basenie, zajęcia fitness, elementy koszykówki, siatkówki, piłki nożnej; a po całodziennym wysiłku fizycznym odnowa biologiczna. Jednocześnie będzie można wziąć udział w warsztatach edukacyjnych:

  • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym rzadko omawiane zagadnienia dotyczące niesienia pierwszej pomocy dzieciom do 1 roku życia.
  •  warsztaty „Nawiązywanie pierwszego kontaktu z pracodawcą - zasady przygotowania dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego", na których dowiesz się, jak przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny decydują o powodzeniu w procesie rekrutacji – „jeśli będą odpowiednio przygotowane, to pracodawca zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną"),
  • warsztaty „Przygotuj się do rozmowy rekrutacyjnej i zwiększ swoje szanse na rynku pracy!", na których zdobędziemy wiedzę i umiejętności związane z zaprezentowaniem siebie w rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą (dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy: uzyskają ogólną wiedzę na temat procesu rekrutacji pracowników oraz stosowanych metod, poznają zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, dowiedzą się, jak skutecznie zaprezentować rekruterowi swoje kompetencje i odpowiedzieć na trudne pytania).
  • „Nie tylko brajl – nowoczesne technologie nadchodzą!",  na których zostaną przedstawione technologie ułatwiające studiowanie osobom niewidomym i słabowidzącym, a także metody adaptacji materiałów dydaktycznych do ich potrzeb. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli również możliwość zapoznania się z oprogramowaniem umożliwiającym korzystanie z komputera osobom z niepełnosprawnością wzrokową.

Zapisy:

Prawo wyjazdu mają wszyscy, którzy posiadają status studenta lub doktoranta UJ lub są członkami KU AZS UJ (posiadają ważną kartę ISIC AZS na rok akademicki 2014/15).

Zapisy prowadzone są w Biurze Sportu UJ (ul. Piastowska 26d) do dnia 04.09.2015 r. do godziny 14.00. O kwalifikacji do uczestnictwa w obozie decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy i dostarcza go osobiście do BS UJ w wersji papierowej lub przesyła podpisane zgłoszenie (skan) mailem w formie załącznika na adres: biuro.sportu@uj.edu.pl.

Formularz zgłoszenia: zobacz.

Formularz zgłoszenia (wersja doc.): zobacz.

Dodatkowo należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł, w terminie wyznaczonym przez BS UJ.

W przypadku większej ilości zgłoszeń – powyżej 30 osób – BS przeprowadzi wstępną rekrutację, biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe i osiągnięcia akademickie w mijającym roku akademickim. Osoby zakwalifikowane, zostaną o tym poinformowane.

W przypadku niewyczerpania limitu rekrutacyjnego prawo zapisów mają studenci i doktoranci innych krakowskich uczelni (posiadający ważną legitymację studencką na rok akademicki 2014/15).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu wszystkich studentów i doktorantów - sportowców UJ, a przede wszystkim  „AZSiaków"  i osoby z niepełnosprawnością z Naszej Alma Mater. Będzie to znakomita okazja  do przygotowania swojej formy fizycznej i mentalnej przed nadchodzącym nowym rokiem akademickim 2015/16.

Regulamin obozu: zobacz.

Fotorelacja z poprzedniej edycji Obozu Wilkasy 2014: zobacz.

Serdecznie zapraszamy!

Plakat Obozu sportowo-rekreacyjnego w Wilkasach