Uniwersytecka Liga Sportowa

W myśl łacińskiej sentencji „Mens sana in corpore sano", pragniemy poprzez organizację Uniwersyteckiej Ligi Sportowej zaaktywizować społeczność naszej Alma Mater do czynnego udziału w sportowym życiu akademickim.

 W roku akademickim 2013/14 (w terminie listopad – kwiecień 2013/14Uniwersytecka Liga Sportowa rozegrana została w dwóch dyscyplinach drużynowych i czterech indywidualnych:

- futsalu mężczyzn (16 - 17.11.2013 r.)Plakat ULS 2014

- narciarstwie alpejskim kobiet (17.01.2014 r.)

- narciarstwie alpejskim mężczyzn (17.01.2014 r.)

- futsalu mężczyzn (08 - 09.03.2014 r.)

- tenisie stołowym kobiet (12.04.2014 r.)

- tenisie stołowym mężczyzn (12.04.2014 r.)

Ten cykl zawodów ma na celu wyłonić najlepszy sportowo wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jednym z jej założeń jest start przynajmniej jednej reprezentacji danego wydziału w każdej ze wspomnianych dyscyplin sportu.

Zawody nawiązują do podobnych wzorów funkcjonujących w uczelniach zachodnich
i są odpowiedzią, na zgłaszane przez członków naszej wspólnoty akademickiej potrzeby sportowego współzawodnictwa.

Turniej tenisa stołowego kobiet i mężczyzn był ostatnim w roku akademickim 2013/14 z cyklu rozgrywek Uniwersyteckiej Ligi Sportowej. W roku akademickim 2013/2014 najbardziej usportowionym wydziałem okazał się po raz trzeci z rzędu Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który powtórzył sukces z poprzedniego roku akademickiego. Drugie miejsce w klasyfikacji końcowej po raz drugi z rzędu zdobył Wydział Lekarski. Po ostatnim turnieju na ostatnie miejsce podium w klasyfikacji generalnej „wskoczył"  Wydział Matematyki i Informatyki UJ. Po raz kolejny WPiA zdominował ten cykl zawodów, wyprzedzając kolejny wydział aż o 23 pkt! Walka o miejsce 2 toczyła się do ostatnich zawodów i była bardzo zacięta, o czym może świadczyć fakt, iż po rozegraniu zawodów w 6 turniejach WL wyprzedził WMiI tylko o 7 pkt.

Inicjatywa Biura Sportu UJ w postaci organizacji ULS, spotka się tradycyjnie z dużym odzewem ze strony uczestników. Ilość zgłoszonych drużyn i ilość rozegranych meczy podczas sześciu turniejów, była na tym samym poziomie co w ubiegłorocznej edycji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku akademickim odzew ze strony studentów jak i pracowników uniwersyteckich okaże się tak duży jak we właśnie zakończonym. Skromnemu zespołowi Biura Sportu UJ było bardzo miło gościć na obiektach sportowych wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia wolnego czasu. Wszystkich serdecznie zapraszamy na piątą edycję ULS w roku akademickim 2014/15!

Przypominamy i serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w uroczystym zakończeniu IV edycji Uniwersyteckiej Ligi Sportowej.

Wręczenie pamiątkowych medali i nagród drużynom i zawodnikom, którzy zajęli medalowe miejsca w poszczególnych dyscyplinach sportowych odbędzie się w Klubie studenckim „Żaczek", al. 3 maja 5, 12 czerwca (czwartek) o godzinie 15.00.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.