Zadania i misja

Logo AZS - Gryf AZSKlub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego to najstarsza w Polsce jednostka grupująca w swych szeregach miłośników sportu na uczelni. Właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1909 roku wcielona została w życie idea „studiowania na sportowo". Z czasem Kluby Uczelniane powoływano we wszystkich ośrodkach akademickich Polsce oraz (to ciekawostka) jeden poza granicami Rzeczypospolitej – w Wolnym Mieście Gdańsku. Dziś istnieje pond 200 KU w większości szkół wyższych – publicznych i niepublicznych. Zgodnie ze Statutem Akademickiego Związku Sportowego na danej uczelni może funkcjonować tylko jeden KU. I tu znowu wyjątkiem jest Uniwersytet Jagielloński, w którym po powrocie w 1993 roku do macierzy wydziałów medycznych funkcjonują dwa KU – ten starszy KU AZS UJ zrzeszający w większości studentów i akademików z dziś 12tu wydziałów, i młodszy o kilkadziesiąt lat KU AZS CM UJ – zrzeszający studentów 3 wydziałów medycznych. We wszelkich rankingach oraz sportowych rozgrywkach akademickich oba z powodzeniem występują. Takie pokojowe współistnienie to skutek istnienia w strukturach uczelni dydaktycznych jednostek międzywydziałowych: Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu SWFiS: UJ i  CM. W przypadku naszej uczelni nie jest to wyjątkowa sytuacja, bowiem Collegium Medicum w praktyce posiada swe odpowiedniki administracyjne występujące w starym UJ.

KU reprezentuje uczelnię w jedynych uznawanych w Polsce sportowych rozgrywkach akademickich – Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP), których zwycięzca w danej dyscyplinie sportowej reprezentuje Polskę w Akademickich Mistrzostwach Europy czy Świata. AMP rozgrywane są w ponad 40 dyscyplinach sportowych. Klub posiada blisko 40 sekcji sportowych, których treningi i kadra szkoleniowa organizowane są przez Studium WFiS UJ w oparciu o własne uniwersyteckie obiekty sportowe oraz wynajmowane na potrzeby dydaktyczne studentów. Kadra to w większości także nauczyciele akademiccy wychowania fizycznego, zatrudniani w SWFiS UJ. Rodzące się potrzeby w postaci uprawniania nowych dyscyplin sportu przez studentów, a także wprowadzanie nowych dyscyplin do cyklu rozgrywek akademickich w przypadku braku własnych zasobów (nauczycieli z odpowiednimi uprawnieniami w SWFiS UJ, obiektów) powodują, że w kilku przypadkach trenerzy i obiekty pracujący w sekcjach sportowych KU AZS UJ pochodzą z zewnątrz. W kilku przypadkach SWFiS UJ dostrzegając te potrzeby, we współpracy i w uzgodnieniu z KU zatrudnia potrzebnych trenerów oraz zapewnia poprzez wynajem odpowiednie obiekty.

Misją KU AZS UJ na każdej uczelni jest krzewienie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i studiowania.

Poprzez udział w reprezentacjach sportowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (formowanych przez KU AZS UJ) studenci - sportowcy uniwersytetu mają możliwość otrzymania stypendiów (Nagroda Rektora) za wybitne wyniki w sporcie.

Osiągnięcia sportowe to także możliwość uzupełnienia działalności na studiach, poprzez właściwe wpisy w suplemencie do dyplomu, jaki otrzymuje się po zakończeniu studiów. Jest to wartość dodana, na którą prócz wyników z przedmiotów wiodących coraz częściej zwracają uwagę potencjalni pracodawcy.

Klub na co dzień reprezentowany jest przez Zarząd – obecnie 6 osobowy, na czele którego stoją: prezes Klubu i sekretarz – obie te osoby posiadają kompetencję do bieżącego reprezentowania interesów i spraw KU AZS UJ. Poprawną komunikację z sekcjami zapewniają trenerzy (chociaż głównym ich zadaniem jest przygotowanie do startów w prowadzonym procesie treningowym oraz opieka nad reprezentantami Uczelni w trakcie zawodów) i także kierownicy sekcji – ci ostatnio wymienieni najczęściej zajmują się na poziomie swojej sekcji tzw. "papierkową robotą" niezbędną i występującą w każdej formie organizacyjnej.

KU AZS UJ jest zrzeszony w wojewódzkiej komórce AZS – AZS Kraków, do której należą wszystkie kluby akademickiej Małopolski (obecnie 19). Poprzez AZS Kraków, KU AZS UJ zrzeszony jest w Akademickim Związku Sportowym, którym kieruje Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (dwukrotnie ze względów funkcjonalnych siedzibę przenoszono do Warszawy z Krakowa: po raz pierwszy po powstaniu AZS na UJ w latach 20tych ubiegłego wieku, po raz drugi po II wojnie światowej, po odrodzeniu AZS także w Krakowie).

Obecnie KU AZS UJ ma blisko 500 członków, a w rywalizacji sportowej zajmuje w Małopolsce miejsca w czołówce (odpowiednio 2013 - 3 miejsce, 2014 - 3 miejsce, 2015 - 3 miejsce), w Polsce plasuje się w pierwszej dziesiątce (za rok 2015 – 13 miejsce), zaś w typie uniwersytetów bez przymiotnikowych – zajmuje wysokie 5 miejsce (za rok 2015). Najsilniejszymi sekcjami KU AZS UJ są tradycyjnie narciarska, snowboardowa, futsal kobiet, tenis ziemny, ergometr wioślarski, piłka ręczna mężczyzn, judo, wspinaczki sportowej i koszykówka mężczyzn.

Początkiem roku akademickiego 2010-2011 w Uniwersytecie Jagiellońskim wzorem uczelni warszawskich i zachodnioeuropejskich powołano do życia jednostkę tj. Biuro Sportu, mającą za zadanie m.in. obsługę logistyczną formalnego funkcjonowania KU AZS w strukturach związkowych oraz startów w sportowej rywalizacji akademickich.