Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

Logo KU AZS UJKlub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Jagiellońskiego to najstarsza w Polsce jednostka grupująca w swych szeregach miłośników sportu na uczelni. Właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1909 roku wcielona została w życie idea „studiowania na sportowo". Z czasem Kluby Uczelniane powoływano we wszystkich ośrodkach akademickich Polsce oraz (to ciekawostka) jeden poza granicami Rzeczypospolitej – w Wolnym Mieście Gdańsku. Dziś istnieje pond 200 KU w większości szkół wyższych – publicznych i niepublicznych. Zgodnie ze Statutem Akademickiego Związku Sportowego na danej uczelni może funkcjonować tylko jeden KU. I tu znowu wyjątkiem jest Uniwersytet Jagielloński, w którym po powrocie w 1993 roku do macierzy wydziałów medycznych funkcjonują dwa KU – ten starszy KU AZS UJ zrzeszający w większości studentów i akademików z dziś 12tu wydziałów, i młodszy o kilkadziesiąt lat KU AZS CM UJ – zrzeszający studentów 3 wydziałów medycznych. We wszelkich rankingach oraz sportowych rozgrywkach akademickich oba z powodzeniem występują. Takie pokojowe współistnienie to skutek istnienia w strukturach uczelni dydaktycznych jednostek międzywydziałowych: Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu SWFiS: UJ i  CM. W przypadku naszej uczelni nie jest to wyjątkowa sytuacja, bowiem Collegium Medicum w praktyce posiada swe odpowiedniki administracyjne występujące w starym UJ.

KU reprezentuje uczelnię w jedynych uznawanych w Polsce sportowych rozgrywkach akademickich – Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP), których zwycięzca w danej dyscyplinie sportowej reprezentuje Polskę w Akademickich Mistrzostwach Europy czy Świata. AMP rozgrywane są w ponad 40 dyscyplinach sportowych. Klub posiada blisko 40 sekcji sportowych, których treningi i kadra szkoleniowa organizowane są przez Studium WFiS UJ w oparciu o własne uniwersyteckie obiekty sportowe oraz wynajmowane na potrzeby dydaktyczne studentów. Kadra to w większości także nauczyciele akademiccy wychowania fizycznego, zatrudniani w SWFiS UJ. Rodzące się potrzeby w postaci uprawniania nowych dyscyplin sportu przez studentów, a także wprowadzanie nowych dyscyplin do cyklu rozgrywek akademickich w przypadku braku własnych zasobów (nauczycieli z odpowiednimi uprawnieniami w SWFiS UJ, obiektów) powodują, że w kilku przypadkach trenerzy i obiekty pracujący w sekcjach sportowych KU AZS UJ pochodzą z zewnątrz. W kilku przypadkach SWFiS UJ dostrzegając te potrzeby, we współpracy i w uzgodnieniu z KU zatrudnia potrzebnych trenerów oraz zapewnia poprzez wynajem odpowiednie obiekty.

Misją KU AZS UJ na każdej uczelni jest krzewienie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i studiowania.

Poprzez udział w reprezentacjach sportowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (formowanych przez KU AZS UJ) studenci - sportowcy uniwersytetu mają możliwość otrzymania stypendiów (Nagroda Rektora) za wybitne wyniki w sporcie.

Osiągnięcia sportowe to także możliwość uzupełnienia działalności na studiach, poprzez właściwe wpisy w suplemencie do dyplomu, jaki otrzymuje się po zakończeniu studiów. Jest to wartość dodana, na którą prócz wyników z przedmiotów wiodących coraz częściej zwracają uwagę potencjalni pracodawcy.

Klub na co dzień reprezentowany jest przez Zarząd – obecnie 6 osobowy, na czele którego stoją: prezes Klubu i sekretarz – obie te osoby posiadają kompetencję do bieżącego reprezentowania interesów i spraw KU AZS UJ. Poprawną komunikację z sekcjami zapewniają trenerzy (chociaż głównym ich zadaniem jest przygotowanie do startów w prowadzonym procesie treningowym oraz opieka nad reprezentantami Uczelni w trakcie zawodów) i także kierownicy sekcji – ci ostatnio wymienieni najczęściej zajmują się na poziomie swojej sekcji tzw. "papierkową robotą" niezbędną i występującą w każdej formie organizacyjnej.

KU AZS UJ jest zrzeszony w wojewódzkiej komórce AZS – AZS Kraków, do której należą wszystkie kluby akademickiej Małopolski (obecnie 19). Poprzez AZS Kraków, KU AZS UJ zrzeszony jest w Akademickim Związku Sportowym, którym kieruje Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (dwukrotnie ze względów funkcjonalnych Logo 110lecia KU AZS UJsiedzibę przenoszono do Warszawy z Krakowa: po raz pierwszy po powstaniu AZS na UJ w latach 20tych ubiegłego wieku, po raz drugi po II wojnie światowej, po odrodzeniu AZS także w Krakowie).

Obecnie KU AZS UJ ma blisko 450 członków, a w rywalizacji sportowej zajmuje w Małopolsce miejsca w czołówce (odpowiednio 2016 - 3 miejsce, 2017 - 3 miejsce, 2018 - 3 miejsce), w Polsce plasuje się w pierwszej dziesiątce (za rok 2018 – 9 miejsce), zaś w typie uniwersytetów bez przymiotnikowych – zajmuje wysokie 3 miejsce (za rok 2018). Najsilniejszymi sekcjami KU AZS UJ są tradycyjnie narciarska, snowboardowa, futsal kobiet, tenis stołowy kobiet, koszykówka kobiet, judo, wspinaczki sportowej i koszykówka mężczyzn.

Początkiem roku akademickiego 2010-2011 w Uniwersytecie Jagiellońskim wzorem uczelni warszawskich i zachodnioeuropejskich powołano do życia jednostkę tj. Biuro Sportu, mającą za zadanie m.in. obsługę logistyczną formalnego funkcjonowania KU AZS w strukturach związkowych oraz startów w sportowej rywalizacji akademickich.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron